Dergi Ekibi

Sahibi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adına

Prof. Dr. Emin UĞURLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Deniz DEPE

Editör / Editor

Prof. Dr. Bülent GÜL

YAYIN DANIŞMA KURULU / PUBLICATION BOARD OF OVERSEERS

Prof. Dr. Ferruh AĞCA [TÜRKIYE] •  Prof. Dr. Erhan AYDIN [TÜRKİYE]• Prof. Dr. Ts. BATTULGA [MOĞOLİSTAN] • Dr. Éva CSÁKI [MACARİSTAN] • Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN [TÜRKİYE] • Prof. Dr. Marcel ERDAL [ALMANYA] • Doç. Dr. Faruk GÖKÇE [TÜRKİYE] • Prof. Dr. Bülent GÜL [TÜRKİYE] • Prof. Dr. Juha JANHUNEN [FİNLANDİYA]• Prof. Dr. Michael KNÜPPEL  [ALMANYA] • Prof. Dr. Alexis MANASTER RAMER [ABD]• Prof. Dr. M. Vefa NALBANT [TÜRKİYE] • Prof. Dr. Irina NEVSKAYA [ALMANYA] • Prof. Dr. Takashi OSAWA [JAPONYA] • Prof. Dr. Marek STACHOWSKI [POLONYA] • Doç. Dr. Erdem UÇAR [ALMANYA] • Doç. Dr. Orçun ÜNAL [ALMANYA] • Prof. Dr. Alexander VOVIN [FRANSA] • Prof. Dr. Dursun YILDIRIM [TÜRKİYE] • Prof. Dr. Jens WILKENS [ALMANYA] • Prof. Dr. Peter ZIEME [ALMANYA]

YAYIN HAKEM KURULU / BOARD OF REFEREES

Prof. Dr. Mehmet AÇA • Prof. Dr. Ferruh AĞCA  • Doç.Dr. Hakan AKÇA • Dr. Öğr.Ü. Fatma ALBAYRAK • Prof. Dr. Erhan AYDIN • Dr. Kenan AZILI  • Prof. Dr. Bülent BAYRAM • Dr. Öğr.Ü. Meltem CAN • Dr. Öğr.Ü. Mikail CENGİZ • Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU  • Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR • Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ • Dr. Öğr.Ü. Genç Osman GEÇER • Doç. Dr. Faruk GÖKÇE  • Prof. Dr. Bülent GÜL • Doç. Dr. Sinan GÜZEL • Doç. Dr. Erkan HİRİK • Doç. Dr. Seçil HİRİK • Prof. Dr. Şahika KARACA • Dr. Arda KARADAVUT •  Prof. Dr. Ahmet KARTAL • Dr. Öğr.Ü. M. Yasin KAYA • Dr. Ayşe KILIÇ CENGİZ • Dr. Aziz Tolga KOÇ  • Prof. Dr. M. Vefa NALBANT • Doç. Dr. Serdar ODACI • Dr. Öğr.Ü. Nükhet OKUTAN DEVLETOV • Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN • Prof. Dr. Hatice ŞİRİN• Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA  • Prof. Dr. Nezir TEMUR• Prof. Dr. Vahit TÜRK •  Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN • Doç. Dr. Erdem UÇAR • Doç. Dr. Orçun ÜNAL • Dr.Öğr.Ü. Melike ÜZÜM • Prof. Dr. Dursun YILDIRIM • Prof. Dr. Talip YILDIRIM  • Doç.Dr. Hüseyin YILDIZ

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

İngilizce Editörü

Araş.Gör. Buket Nur KIRMIZIGÜL

YAYIN KURULU ÜYELERİ / MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Ferruh AĞCA [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] •  Doç. Dr. Haydar YALÇIN [Ege Üniversitesi] • Doç.Dr. Hüseyin YILDIZ  [Ordu Üniversitesi] • Dr. Öğr.Ü. Fatma ALBAYRAK [İstanbul Medeniyet Üniversitesi] • Dr. Öğr.Ü. Meltem CAN [Tekirdağ Namık Kemal Üniveristesi] • Dr. Öğr. Ü. Nükhet OKUTAN DAVLETOV [Kapadokya Üniversitesi] • Dr. Esin AĞCA [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]• Dr. Kenan AZILI [Bayburt Üniversitesi] • Dr. Selin BAYRAK [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]• Dr. Deniz DEPE [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]• Dr. Hasan GÜZEL [Hacettepe Üniversitesi] • Dr. Arda KARADAVUT [Bülent Ecevit Üniversitesi] • Araş. Gör. Saniye ERASLAN [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] • Araş. Gör. Buket Nur KIRMIZIGÜL [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] • Uzm. İsmail ILGIN [Bülent Ecevit Üniversitesi] • Uzm. Saffet Alp YILMAZ [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]•

Kapak Tasarım: Saffet Alp YILMAZ

İç Tasarım: Bülent GÜL