Makale Yazım Kuralları

Bitig Yayım Kuralları:

1. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu, akademik unvanını ve ORCID numarasını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir.

2. Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile yazılmalıdır).

3. Yazılar, Times 10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamadır.

4. Yazılarda akademik alıntı, atıf ve kaynak gösterimi için APA 6. Edisyon kullanılır.

      Bitig Publishing Rules:

1. The author of the paper must state his / her name, surname, institution, academic title and ORCID number completely and clearly, and provide a full         address, telephone number and e-mail address that can be contacted directly.

2. There must be a short Turkish and English abstract (maximum 100 words) and Turkish and English keywords (maximum 10 words) at the beginning of the articles (must be be written in Italic and Times 9 font size).

3. Manuscripts must be written with Times 10 font size and 1.5 line spacing. Tab key must not be used at the beginning of paragraphs and enter key must not be used between paragraphs.

4.. APA Version 6th should be used for the citation, reference and bibliography system.