Sunuş

bitig’ten Merhaba,

 

Değerli okuyucular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’ın sosyal bilimlere verdiği önem ve Türkoloji alanına duyduğu ilgiyle ilk sayımızı beğenilerinize sunuyoruz. Bitig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türkoloji alanının en önemli ve saygın dergilerinden biri olma yolunda attığı bu ilk adımla, ilk sayıdan itibaren kalitesini ortaya koyacaktır. Dünyanın en önemli bilim adamları dergimize destek vermişlerdir. ABD’den Prof. Dr. Alexis MANASTER RAMER; Almanya’dan Prof. Dr. Marcel ERDAL, Prof. Dr. Michael KNÜPPEL, Prof. Dr. Irina NEVSKAYA, Doç. Dr. Erdem UÇAR, Doç. Dr. Orçun ÜNAL, Prof. Dr. Jens WILKENS, Prof. Dr. Peter ZIEME; Fransa’dan Prof. Dr. Alexander VOVIN; Finlandiya’dan Prof. Dr. Juha JANHUNEN; Japonya’dan Prof. Dr. Takashi OSAWA; Macaristan’dan Dr. Éva CSÁKI; Moğolistan’dan Prof. Dr. Ts. BATTULGA; Polonya’dan Prof. Dr. Marek STACHOWSKI ve Türkiye’den Prof. Dr. Ferruh AĞCA, Prof. Dr. Erhan AYDIN, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Doç. Dr. Faruk GÖKÇE, Prof. Dr. M. Vefa NALBANT, Prof. Dr. Dursun YILDIRIM gibi bilim adamları dergimizin yayın danışma kurulunda yer alarak, bizleri daha ileriye, en iyiye ulaşmamızda yol gösterici olacaklardır. Kendilerine teşekkürlerimi borç bilirim.

Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak ve  Tütkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Bitig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, elinize erişen bu ilk sayıda bilimsel düzeye önem verilerek, titizlikle seçilmiş yazılar ile tertip edilmiştir.

Tütkolojiye yararlı olacağına ve yeni kapılar açacağına inandığımız bu sayıda makale yazarlarına, bilimsel hakemlikleri ile katkıda bulunan hakemlerimize ve son olarak dergide özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Değerli okuyucular, her yeni sayıda daha iyiye ulaşmak dileğiyle sağlık ve esenlikler dilerim. Hoşça kalınız.

 

 

Prof. Dr. Ferruh AĞCA                                                                           Prof. Dr. Bülent GÜL

Bölüm Başkanı                                                                                                                 Editör