Eski Sayılar

BİTİG 1. SAYI

İÇİNDEKİLER - CONTENTS

Peter ZIEME Vom “Schleier” im Altuigurischen Eski Uygurca “peçe” Üzerine 1-6

Erhan AYDIN Eski Türk Yazıtlarındaki Örgin Sözcüğü Üzerine On The Word Örgin In The Old Turkic Inscriptions 7-14

Erdem UÇAR Eski Uygurca Çok İşlevli Bir Sözcük: Yaŋırtı A Multifunctional Word in Old Uyghur: Yaŋırtı 15-29

Michael KNÜPPEL Georg Huth’s attempts to decipher the “Runic”-Turkic inscriptions Georg Huth'un “Runik”-Türk Yazıtlarını Deşifre Etme Denemeleri 31-35

Kamil STACHOWSKI South Siberian material in Radloff’s dictionary Radloff'un Sözlüğündeki Güney Sibirya Malzemesi 37-50

Sultan TULU Dede Korkut Kitabında Okçuluk Terimleri Archery Terms in the Book of Dede Korkut 51-58

Selin BAYRAK Köktürkçede Siyasi Bir Terim Olarak tüzül- Fiili tüzül- Verb As A Political Term In Kokturk Language 59-67

Fatma ALBAYRAK Prof. Dr. Battulga Tsend’in Eski Türkçe Yazıtlar Üzerine Çalışmaları ve Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgal / The Small Monuments Of Mongolian Runic İnscription Adlı Eseri Üzerine Studies On Prof. Dr. Battulga Tsend’s Work Of Old Turkish Inscription And Work Named Mongolın Runi Biçgiin Baga Dursgal / The Small Monuments Of Mongolian Runic İnscription 69-84

Melih YENER 1938-1945 Yılları Arasında Yayımlanmış Edebiyat Dergilerinde Edebi Tercüme Bahsi Literary Translation As A Topic In Literature Magazines Published Between 1938-1945 85-101

Çeviri / Translations

Jens WILKENS Batı Uygur Kağanlığı ve Ötesinde Budizm Çevirenler: Buket Nur KIRMIZIGÜL - Arzu ARICAN - Kerime ÇALIŞ 103-152

Leonid Pavloviç POTAPOV Altay’ın Türkdilli Kabilelerinde Şaman Davulu Canlandırma Geleneği Çeviren: Atilla BAĞCI 153-180

Marcel ERDAL Altay Dillerine Ait Bir Parçacık gU ? ~ ! Çeviren. İsmail ILGIN 181-190

Tanıtma / Reviews

Tuğçe COŞKUN SEBER Zafer Önler (2019), Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları. 191-193

Utku IŞIK Emrah Bozok (2021), Temizliğin Türkçesi – Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Temizlik Kavram Alanı, İstanbul, Hiperyayın. 195-199

Nilay ALTUNAY Uluhan ÖZALAN (2021), Mançuca Nişan Şaman Hikâyesi (Nišan Saman i Bithe) (Giriş-Şekil Bilgisi-Çeviri-Metin-Sözlük), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 220 s. 201-206

 

2021 · 2. SAYI

İÇİNDEKİLER - CONTENTS

1. Jens WILKENS - “Useless” seems to be the hardest word Two Sogdian loanwords in Old Uyghur

2. Erdem UÇAR - Bilge Qagan ve Köl Tigin Yazıtlarındaki yoŋşur- Fiilinin Kökeni ve Anlamı Üzerine

3. Michael KNÜPPEL - C. H. Merck’in Yakutça Materyalleri ve Bunların Tarihsel Sözlükbilim İçin Önemi

4. Sevim Özüm GENÇ - Liderlik Kavramı Açısından Bilge Tonyukuk

5. Gülser ERSOY - Memlukler Döneminde Yazılan Karışık Dilli Bir Eser: Nüzhetü’n-Nüfûs Fî Lu‘Bi’d-Debbûs

6. Çağatay USLU - İnkılâp Edebiyatı, Tanımlar ve Öneriler

7. Cemal ALTIN - Nedîm Bibliyografyası

Çeviri / Translations

1. Grigoriy Petroviç SAMAYEV - Altaylarda “Üzük Biçik”  Çeviren ve Notlandıran: Mikail CENGİZ

2. Leah GEER - Moğol İşaret Dilinde Akrabalık Adları Çeviren: Emre ÇETİNKAYA

Tanıtma / Reviews

1. Erdem UÇAR - Chen Hao (2021), A History of the Second Türk Empire (ca. 682-745 AD), Brill, Leiden-Baston, pp. xvi+316.

2. Gülsen AKGÜN - Kenan Azılı (2021), Mekândan Zamana Metaforik Transferler -Eski Türkçe Üzerine Teorik Bir İnceleme-, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 256 s.

3. Tuğçe COŞKUN SEBER - Nükhet Okutan Davletov- Timur B. Davletov (2021), Kün Sarığ Han: Bir Hakas Kadınının Destanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 274 s.

4. Hilal Özge GÜNGÖR - Ceval Kaya (2020), Uygurca Altun Yaruk -Giriş, Metin ve Dizin-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

5. Altansukh GANBAT - Bilen Yılmaz, Moğolların Türkistan Fethi, Astana Yayınları, Ankara 2020, 292 s.

Yayın İlkeleri

 

2022 1. SAYI

Jenerik - İçindekiler

1. Michael Knuppel - Prolegomena zu einer Untersuchung der osmanischen und türkischen Elemente im Juba-Arabischen

2. Orçun Ünal - Bir Kez Daha Irk Bitig’in Kırkıncı Irkı Üzerine

3. Büşra Özbek - Eski Uygurcada {Kü- + Zarf-Fiil + Küzet- + Zarf-Fiil + Yardımcı Fiil} Gramatikal Yapısı

4. Ezgi Çapan - Eski Uygurcada Belirsiz-Çokluk İşaretleyicisi Olarak tözkerinçsiz Sözcüğü

5. Ceren Selvi - -IntI Yapım Ekinin Türkçe Ulusal Derlem’de Yer Alan Semantik Prozodi Görünümleri

6. Melek Nur Gümüşalan - Grek Harfli Türkçe Bir Tiyatro Eseri “Zavallı Delikanlı”

7. Fatma Atay - Necip Fazıl Kısakürek’in Poetikasına Bir Bakış Denemesi

8. Adem Koç - Kutsal Mekânlarda Delikli Taştan Geçme Ritüeline Arketipsel Bir Yaklaşım

9. S. G. Klyaştorniy - Tonyukuk - Aşide Yuançjen, Çevirenler: Gamze Nur NALBANT-Nuraiym SATYLKANOVA

10. Masahiro SŌGAITO - Budist Moğol Metinlerindeki Uygurca Unsurlar Üzerine, Çeviren: Gözde SALUR

Kitap Tanıtımı

11. Buket Nur Kırmızıgül Şimşek - Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk – Giriş, Metin ve Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2021, pp. 1014, ISBN: 978-975-16-0677-8.

12. Burak Solmaz - ARÇIN, Salih Mehmet (2021), Çağdaş Sibirya Türk Lehçelerinde Zamirler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 428 s.

Yayın İlkeleri

Sayının tamamına erişmek için tıklayınız.

2022 / 2. SAYI

İçindekiler / Kapak

1. Atilla Bağcı / Olonho Yakut Epik Şarkıları

2. Özlem Çelebi / Moğol Destancılık Geleneğinde Destan Söyleyicileri

3. Gözde Salur / Eski Türkçede Gramerleşmiş Bir Zarf Olarak kayra

4. Gamze Çelikeloğlu / Irk Bitig’de Hayvan İsimlerinin Sembolik Değerleri

5. Melih Yener / Sınır Edebiyatı Kavramı ve Türk Edebiyatındaki İlk Örnekleri Hakkında

6. Nesrin Kaymakcı / Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları Adlı Romanında Modernist Unsurlar

7. Serkan Tuna / Ziya Şakir Soku’nun Cumhuriyet Öncesi Edebî Faaliyetleri

Çeviri

8. Nestor Aleksandroviç MANİÇKİN / Kutsal Deneyimler: Değişen Bilinç Durumları Tiplerinin Özelliklerine ve Kırgız Şamanizm’inin Farklılaşması Meselesine Yeni Kanıtlar Çeviri: Atilla BAĞCI

9. Joseph Н. Greenberg / Altay Dil Birliği Var Mıdır? Çeviri: Gözde Salur

Tanıtma

10. Ezgi Çapan / Ayşe Kılıç Cengiz, Eski Uygur Dönemine Ait Tantrik Bir Metin: Sitātapatrādhāraṇi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2021, 495 s.

11. Nevriye Bozdemir / Sakallı, F. (2022). Şiirin Rüyasını Görmek: Çağdaş Türk Şiiri Üzerine Yazılar. İstanbul: Ihlamur Akademi Yayınları.

Yayın İlkeleri